Vänsterpolitik för ”jobben”

Per Altenberg klär av vänsterpartiernas jobbartikel från dagens DN debatt

Den första halvan av artikeln ägnas åt att argumentera för att sänkta skatter inte ger fler jobb. Deras logiska slutsats är att högre skatter ger fler jobb. Problemet är att den logiken inte tillämpas i andra sammanhang.

Vi beskattar högre skatt på alkohol för att vi tror att alkhoholkonsumtionen och därmed alkoholproblemen ska minska. Vi beskattar koldioxid högre för att vi tror att det ska minska utsläpp av koldioxid och klimatbelastningen i våra transportsystem. De rödgröna vill höja skatten på arbete.

Det åligger dem att förklara hur det leder till minskad arbetslöshet.

Han går också igenom punkt för punkt vad de rödgrönas förslag är och leder till. Några höjdpunkter:

  • De rödgröna har valt att lånefinansiera huvuddelen av sina infrastrukturinvesteringar
  • De rödgröna vill sänka arbetsgivaravgiften med två procent på lönesummor upp till 900 000 kronor. Kostnad för statskassan: 2 miljarder. Samtidigt vill de fördubbla arbetsgivaravgiften för unga under 26 år – en skattehöjning på 10 miljarder. Netto blir det alltså en skattehöjning med 8 miljarder.

Läs hela blogginlägget!