Vänsters vägbygge: Luft och lån

Bloggen Departementet har analyserat vänsterpartiernas utspel kring vägar:

När S-V-MP säger att man ska låna 120 miljarder kronor minskar det finansiella sparandet lika mycket. Om Socialdemokraterna fortfarande respekterar överskottsmålet om 1 % över en konjunkturcykel innebär detta i så fall att man måste spara in på annat, alternativt höja skatterna.

Eller har Lars Ohly fått bestämma även över den ekonomiska politiken? En sak är klar. Den här artikeln hade aldrig kommit till stånd om Pär Nuder eller någon annan med erfarenhet från Finansdepartementet hade funnits nära Mona Sahlin.

Fredrik Reinfeldt kommenterar utspelet i SvD:

- De har enormt mycket mer pengar än vi och då väcks frågan hur finansierar de detta, säger statsminister Fredrik Reinfeldt som på måndagen besökte Gotland, som inte ens har någon järnväg.

- Tyvärr är den största posten lån. Vi har under en finansiell kris amorterat på statsskulden, som lägger grund till låga räntor, stabil valuta och ordning och reda i finanserna. I det läget vill man konsumera stora järnvägsprojekt till lånade pengar. Det är inte ansvarsfullt, säger han.

Politik är lätt när man kan lova allt åt alla. Men i verkligheten måste ekvationen gå ihop.

Har vänsterpartierna den insikten?

Se Peace, Love and Capitalism samt Erixon.

Comments 1

  1. MMLK wrote:

    ”Men i verkligheten måste ekvationen gå ihop.”

    Jaha, men kan du då inte presentera riktiga argument än bara luftiga, tomma, oärliga meningar?

    Posted 07 Maj 2010 at 22:35