Låt FRA-stormen blåsa upp igen

Idag skriver borgerliga FRA-kritiker på DN debatt om FRA:

Borgerliga Fra-motståndare: Allvarligt om Säpo får beställa underrättelseinformation av Fra. Den borgerliga överenskommelsen om Fra-lagen i september förra året innebar långtgående förbättringar för rättssäkerhet och individens integritet. Tyvärr innehåller den proposition som regeringen presenterat ett antal brister, som med rätta har kritiserats av tunga remissinstanser. Viktiga detaljer behöver granskas innan riksdagen tar ställning till lagförslaget.

Det är dags för fp-kvinnorna och andra FRA-kritiker att göra verklighet av sina hot och rösta nej till FRA 2.0. Den har vattnats ur till ingenting.

Om inte regeringen tar ilskan kring FRA på allvar blir piratpartiet ett hot inför riksdagsvalet 2010.